Course: Space Economics

« Back
Course title Space Economics
Course code EVS/KPEK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • PELLEŠOVÁ Pavlína, doc. Ing. Ph.D.
 • MARTINÁT Stanislav, Mgr. PhD.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 8 hours per semester
 • unspecified - 4 hours per semester
 • unspecified - 20 hours per semester
 • unspecified - 14 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
Recommended literature
 • BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, klasifikace). Praha, 2002. ISBN 80-246-0384-5.
 • JEŽEK, J. Prostorová a regionální ekonomika. Plzeň, 1999. ISBN 80-7082-575-8.
 • MAIER, G., TÖDTLINGER, F. Regionálna a urbanistická ekonomika. Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. Bratislava, 1997. ISBN 80-8044-044-1.
 • MASSEY, D. Spatial divisions of labor: Social structures and the geography of production. 2nd edition.. New York, 1995. ISBN 978-04-1591-296-9.
 • MATOUŠOVÁ, Z., MACHÁČEK, J., POSTRÁNECKÝ, J., TOTH, P. Regionální a municipální ekonomika. Praha, 2000. ISBN 80-245-0052-3.
 • STARZYCZNÁ, H. a KOL. Exogenni a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkučeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje. Karviná, 2005. ISBN 80-7248-337-4.
 • STARZYCZNÁ, H. Prostorová ekonomika. Karviná, 2007. ISBN 978-80-7248-439-3.
 • TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň, 2008. ISBN 978-80-7380-114-4.
 • VITURKA, M. Regionální ekonomie a politika II.. Brno, 2007. ISBN 978-80-210-4478-4.
 • ŽÍTEK, V. Regionální ekonomie a politika. Brno, 2004. ISBN 80-210-3478-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Marketing and Management (07) Economy 2 Winter