Course: Career Guidance

« Back
Course title Career Guidance
Course code EVS/BPPPO
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • SVOBODOVÁ Dagmar, Mgr. Ph.D.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
1. Introduction to vocational guidance 2. System and organization of vocational guidance 3. Occupation, profession and employment as counseling category 4. Labor and production-technological process in organizations 5. Key competencies and basic skills 6. Professional competence as a working capacity 7. Diagnosis of vocational guidance 8. Consultant in vocational guidance 9. Client in vocational guidance 10. Counseling interventions in vocational guidance 11. Supervision in vocational guidance 12. Exploring personal life and work 13. Shaping personal life and work

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 47 hours per semester
Recommended literature
 • DÖLZ, S. Jak se úspěšně prosadit. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-1073-0.
 • HARWOOD, Ch., CUMMING, J., HALL, C. Imagery use in elite youth sport participants: Reinforcing the applied significance of Achievement Goal Theory.. 2003. ISBN neuvedeno.
 • HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding.. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1155-9.
 • HORSKÁ, V. Koučování ve školní praxi. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2450-8.
 • JONES et al. The impact of motivational imagery on the emotional state and self-efficacy levels of novice climbers.. 2002. ISBN neuvedeno.
 • MONROE, J. Ideální kariéra a zaměstnání. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1947-4.
 • PAULÍNOVÁ, L. Mentalita hojnosti. Dolní Libchavy: Akademie Libchavy, 2009. ISBN neuvedeno.
 • PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Společenská odpovědnost organizací. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-8.
 • ROSINSKI, P. Koučování v interkulturním prostředí. Nové nástroje využití národních, firemních a profesních odlišností.. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261195-9.
 • SCHERREROVÁ, D. Poradenství jako nástroj formování představ adolescentů o studijním oboru na vysoké škole. Karviná: OPF, SU, 2007. ISBN 978-80-7248-450-8.


Study plans that include the course