Course: Economic Policy

« Back
Course title Economic Policy
Course code EVS/BKZHP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOTLÁNOVÁ Eva, Ing. Ph.D.
 • VERNER Tomáš, Ing.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 97 hours per semester
Recommended literature
 • FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-180-2.
 • GERBET, P. Budování Evropy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0111-7.
 • HOLUB, A. A KOL. Česká ekonomika na cestě do Evropské unie. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-86419-43-6.
 • KADEŘÁBKOVÁ, A., SPĚVÁČEK, V., ŽÁK, M. Růst stabilita a konkurenceschopnost: aktuální problémy české republiky po vstupu do EU. Praha: Linde, 2004. ISBN 80- 86131-35-1.
 • KLIKOVÁ, CH., KOTLÁN, I. Hospodářská politika. Ostrava: Sokrates, 2006. ISBN 80-86572-04-8.
 • PAULÍK, T. Hospodářská politika. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-148-7.
 • PAULÍK, T., PELLEŠOVÁ, P. Makroekonomie. Karviná: SU OPF, 2002. ISBN 80-7248-159.
 • PELLEŠOVÁ, P. Hospodářská politika A. Distanční studijní opora. Karviná: SU OPF, 2006. ISBN 80-7248-370-6.
 • PELLEŠOVÁ, P. Hospodářská politika. SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-839-1.
 • PELLEŠOVÁ, P. Vybrané kapitoly hospodářské politiky pro malé a střední podniky. Karviná: SU OPF, 2014. ISBN 978-80-7510-047-4.
 • SLANÝ, A. A KOL. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3.
 • SLANÝ, A., FRANC. A. Hospodářská politika: distanční studijní opora. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3476-9.
 • SOJKA, M. A KOL. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-991-X.
 • SPĚVÁČEK, V. A KOL. Transformace české ekonomiky. Praha: Linde, 2002. ISBN 80-86131-32-7.
 • SPĚVÁČEK, V., VINTROVÁ, R., HÁJEK, M. ŽĎÁSEK, V. Makroekonomický vývoj České republiky v letech 1996-2004. Politická ekonomie, 2006.
 • VINCUR, P. A KOL. Teória a prax hospodárskej politiky. Bratislava: Sprint, 2007. ISBN 978-80-89085-80-4.
 • ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha, 2006. ISBN 80-867-30-04-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (16) Economy 2 Summer
School of Business Administration in Karvina European Integration (14) Economy 2 Summer
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (12) Economy 2 Summer