Course: Public Economics

« Back
Course title Public Economics
Course code EVS/BKVEA
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • TVRDOŇ Michal, doc. Mgr. Ing. Ph.D.
 • KOTLÁNOVÁ Eva, Ing. Ph.D.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 127 hours per semester
Recommended literature
 • DUBEN, R. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: VŠE, 2000. ISBN 80-245-0049-3.
 • HALÁSEK, D., LENERT, D. Ekonomika veřejného sektoru (vybrané kapitoly). Ostrava: VŠB-TU, 2008. ISBN 978-80-248-1854-2.
 • HALÁSEK, D. Veřejná ekonomika. Opava: Optys, 2007. ISBN 80-85819-60-0.
 • OCHRANA, F., PAVEL, J., VÍTEK, L. A KOL. Veřejný sektor a veřejné finance: Financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3228-2.
 • PILNÝ, J., PEŠTA, J. Ekonomika veřejného sektoru. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2000. ISBN 80-7194-258-8.
 • REKTOŘÍK, J. A KOL. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-29-3.
 • STRECKOVÁ, Y. A KOL. Veřejná ekonomie pro školu i praxi. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-112-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (16) Economy 2 Winter
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (12) Economy 2 Winter