Course: Regional Economy and Policy

« Back
Course title Regional Economy and Policy
Course code EVS/BKREP
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • LEBIEDZIK Marian, doc. Ing. Ph.D.
 • TVRDOŇ Michal, doc. Mgr. Ing. Ph.D.
 • MARTINÁT Stanislav, Mgr. PhD.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 97 hours per semester
Recommended literature
 • BEČEK, M., ŘEHÁK, Š., TVRDOŇ, J. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava, 2010. ISBN 978-80-8078-362-4.
 • HUČKA, M. Strukturální politika a její regionalizace. Ostrava: Repronis, 2001. ISBN 80-86122-90-5.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. Praha: IFEC, 2001. ISBN 80-86412-08-3.
 • MAIER, K., ČTYROKÝ, J. Ekonomika územního rozvoje. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-644-7.
 • MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky Evropské unie. Ostrava: VŠB-TU, 2006. ISBN 80-248-1117-0.
 • MATOUŠOVÁ, Z., MACHÁČEK, J., POSTRÁNECKÝ, J., TOTH, P. Regionální a municipální ekonomika. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0052-3.
 • PEET, R., HARTWICK, Elaine. Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives . New York, 2009. ISBN 1606230654.
 • STEJSKAL, J., KOVAŘÍK, J. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-588-2.
 • ŠELEŠOVSKÝ, J. A KOL. Cvičebnice otázek ze základů veřejné ekonomiky, veřejné správy a regionální politiky. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno, 2001. ISBN 80-2102-506-9.
 • VITURKA, M. Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do E. Praha, 2002.
 • WOKOUN, R. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0517-7.
 • WOKOUN, R. Regionální rozvoj: Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: Linde, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.
 • ŽÍTEK, V. Regionální ekonomie a politika. Brno, 2002. ISBN 80-210-2767-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (12) Economy 3 Summer
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (16) Economy 2 Summer
School of Business Administration in Karvina European Integration (14) Economy 3 Summer