Course: Nonprofit Organization Economy

« Back
Course title Nonprofit Organization Economy
Course code EVS/BKENO
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • TULEJA Pavel, doc. Ing. Ph.D.
 • GAJDOVÁ Karin, Ing. Ph.D.
 • MAJEROVÁ Ingrid, Dr. Ing.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Students' self-study
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 6 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
 • unspecified - 103 hours per semester
Recommended literature
 • BOUKAL, P. Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha, VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1650-9.
 • DRUCKER, P. F. Řízení neziskových organizací - praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-31-1.
 • DUBEN, R. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. Praha: Codex Bohemia, 1996. ISBN 80-85963-19-1.
 • FRIČ, P., GOULLI, R. A KOL. Neziskový sektor v ČR. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN neuvedeno.
 • HUNČOVÁ, M. Ekonomický rozměr občanské společnosti. Praha, vydavatelství Wolters Kluver, 2010. ISBN 978-80-7357-545-8.
 • HYÁNEK, V. Ekonomika neziskových organizací. Brno: ESF MU, 2004. ISBN 80-210-3501-3.
 • NOVOTNÝ, J. a kol. Ekonomika a řízení neziskových organizací: (zejména nevládních organizací). 1. vyd.. Praha: VŠE, 2004. ISBN 80-245-0792-7.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Organizace neziskového sektoru. Praha, vydavatelství Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-54-5.
 • ŠKARABELOVÁ, S. A KOL. Když se řekne nezisková organizace.. Brno: ESF MU, 2002. ISBN 80-210-3031-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (16) Economy 2 Winter
School of Business Administration in Karvina Public Economy and Administration (12) Economy 2 Winter