Course: Beverage Science

« Back
Course title Beverage Science
Course code CVA/PNAK
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠTINDLOVÁ Klára, Ing.
 • KRUPKA Peter, Ing.
 • KOSTKOVÁ Miroslava, Ing. Ph.D.
Course content
1. Classify of beverages, list of drinks 2. Soft drinks, malt production 3. Production of beer, history, types 4. Beer economy 5. Production of natural wine, history, viniculture in the World 6 Wine Law, variety and signs in the Czech Republic 7 Classification of wines according to the technological process 8. Wine in modern gastronomy 9. Spirits and their classification, production of alcohol, liqueurs and spirits division and service 10. Bar and bar inventory, classification of mixed drinks and technique of preparation 11. Hot drinks, tea, cocoa, chocolate 12. Coffee and coffee drinks 13. Trends in beverage science, personality of beverage manager

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Lecture with a video analysis, unspecified, Seminar classes, Students' self-study
Recommended literature
 • ASČR. Sommelier, povolání budoucnosti. Praha: Triangl, 2001. ISBN 80-903079-1-6.
 • CALLEC, Ch. Encyklopedie vína. Čestlice: Rebo Productions, 1999. ISBN 80-7021-421-X.
 • DUFEK, O. Čaj mnoha chutí (historie, příprava, recepty, občerstvení podávaná k čaji). Praha, 2001. ISBN 80-85936-32-1.
 • FIALKOVÁ, B. Enologie a odborná degustace. Praha: VŠH, 2005. ISBN 80-86578-53-4.
 • GASNIER, V. Nápoje. Bratislava Slovart, 2006. ISBN 80-7209-839-X.
 • Kelblová, M. Lexikon nápojů. Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1463-9.
 • METZ, R., GRUNER H., KESSLER, T. Restaurace a host. nakl. Evropa Sobotáles, 2008. ISBN 978-80-86706-18-4.
 • MIKŠOVIC, A. Bar mixologie historie management. CONSOFF, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-254-3983-8.
 • MIKŠOVIC, A. Bar provoz a produkt. Olomouc: Sdružení PDN, 1999. ISBN 80-238-3789-3.
 • Pehle, T. Lexikon aperitivy a digestivy. Rebo Produktion, 2006. ISBN 80-7234-505-2.
 • SALAČ, M. Stolničení. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-333-7.
 • ŠEVČÍK, L., DVOŘÁK, I. Sommelierství - umění podávat víno. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0188-X.
 • ŠEVČÍK, L. Hledání pravdy o víně - Bílá vína. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-754-0.
 • ŠEVČÍK, L. Hledání pravdy o víně - Červená vína. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-840-7.
 • ŠEVČÍK, L. Hledání pravdy o víně - Šumivá vína a brandy. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-702-8.
 • THORN, J. Káva - příručka pro labužníky. Praha: Fortuna Print. ISBN 80-86144-64-X.
 • TOBIAS PEHLE A KOL. Lexikon aperitivy a digestivy. Rebo Productions, 2006. ISBN 80-7234-505-2.
 • VEČERKOVÁ, H., KISS, J. Abeceda piva. Edice ČsT, 2007. ISBN 987-80-85005-86-8.
 • VERHOF, B. Encyklopedie piva. Čestlice: Rebo Productions, 1999. ISBN 80-7234-012-3.
 • VÍTKOVÁ, M. Kultura stolování. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 1999. ISBN 80-7041-579-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Hotel Industry (14) Gastronomy, hotel industry and tourism 3 Winter