Course: Spa and Wellness

« Back
Course title Spa and Wellness
Course code CVA/PLAZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • KOSTKOVÁ Miroslava, Ing. Ph.D.
 • KAJZAR Patrik, Ing. Ph.D.
 • VÁCLAVÍNKOVÁ Klára, Mgr.
 • SCHELLONG Lubomír, doc. Ing. Ph.D.
 • PELLEŠOVÁ Pavlína, doc. Ing. Ph.D.
Course content
1. Spa - positions in tourism and its importance 2. The emergence and development of spas in the Czech Republic, the importance of spas for Regional Development 3. Classification of spa services and spa treatments payment methods 4. Medical and wellness services 5. Other services related to spa treatment 6. Strategic Management bath 7. Balanced Scorecard in the spa 8. Economy spa - price strategy 1 part 9. Economy spa - costing 2nd part 10. Organization and management of spa operators 11. Process Control in the spa industry, quality management systems 12. Logistics spa 13. Marketing of spa care a wellness service

Learning activities and teaching methods
Lecturing, Interactive lecture, Lecture with a video analysis, Skills demonstration, Seminar classes
Recommended literature
 • ATTL, P., NEJDL, K., ČERTÍK, M., SYSEL, J. Turismus II. Praha: VŠH, 2004. ISBN 80-86578-38-0.
 • ATTL, P., NEJDL, K. Turismus I.. Praha: VŠH, 2004. ISBN 80-86578-97-2.
 • BERÁNEK, J. Hotelnictví a wellness. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-86724-33-1.
 • BUCHAROVIČ, S., WIESNER, S. Encyklopédie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-048-9.
 • ČERTÍK, M., FIŠEROVÁ, V. Volný čas, životní styl a cestovní ruch. Praha: VŠH, 2009. ISBN 978-80-86578-93-4.
 • DĚDINA, J. Management, organizování a ekonomika lázeňství. Praha: VŠ CRHL, 2004. ISBN 80-86592-01-4.
 • EXNER,L. Strategický marketing zdravotnických zařízení. ssional Publishing, 2005. ISBN 80-86419-73-8.
 • FLETCHER, G.F. A KOL. Rehabilitation Medicine. London: Lea and Flebiger, 1992.
 • HESKETT, J. L., SASSER Jr. W. E., HART, Ch. W. L. Služby - cesta k úspěchu. Praha: Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-36-8.
 • INDROVÁ, J. a kol. Podnikatelská činnost ve stravování a hotelnictví. Praha: VŠE, 1993. ISBN 80-7079-739-8.
 • INDROVÁ, J. VOŘÍŠEK, K. Yield Management a jeho uplatňování v hotelnictví. Praha: Victoria Publishing, 1997. ISBN 80-7079-752-5.
 • KAJLÍK, V. a kol. České lázně a lázeňství. Praha:FTG, 2007. ISBN 978-80-239-9330-1.
 • KIRÁĽOVÁ, A. Marketing hotelových služeb. II. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-05-1.
 • KNOP, K. A KOL. Lázeňství - ekonomika a management. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-717-6.
 • SEIFERTOVÁ, V. Marketing v lázeňském cestovním ruchu. Praha: VŠ CRHL, 2003. ISBN 80-86592-00-6.
 • VÁCLAVÍNKOVÁ, K. Lázeňství. Karviná, 2014.
 • VOTAVA, J. A KOL. Základy rehabilitace. Praha: Karolinum, 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Hotel Industry (14) Gastronomy, hotel industry and tourism 2 Winter