Course: Gastronomy 2 - Service

« Back
Course title Gastronomy 2 - Service
Course code CVA/PGAS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • VACHA Jakub, Ing.
 • KOSTKOVÁ Miroslava, Ing. Ph.D.
 • ŠTINDLOVÁ Klára, Ing.
Course content
1. Social rules, requirements for worker in the service 2. Sanitary regulations, aesthetics, safety sales centers 3. Behavior in a restaurant - dining table setting 4. Inventory individual distribution centers 5. Preparation for operation 6. Technique easy operation 7. breakfast 8. Operating systems - Labour Organization 9. Methods of operations in different centers 10. Beverage 11. Catering rules 12. Methods offers and sales - 1 - part 13. Methods offers and sales - 2 part

Learning activities and teaching methods
Lecturing, unspecified, unspecified, unspecified, Seminar classes
Recommended literature
 • ASČR. Sommelier, povolání budoucnosti. Praha: Triangl, 2001. ISBN 80-903079-1-6.
 • BRÁZDOVÁ, D. Zásady společenského chování. Praha, ROAD, 1991. ISBN 80-85385-09-0.
 • BUREŠOVÁ, P., ZIMÁKOVÁ, B. Gastronomické služby - servis. VŠH: Praha, 2010. ISBN 978-80-87411-06-3.
 • ČERNÝ, J., KRUPIČKA,J. Moderní hotel. Úvaly: Ratio, 1998. ISBN 80-86351-07-6.
 • ČERNÝ, J. Moderní obsluha. Praha: IQ, 1997.
 • KELBLOVÁ, M. Encyklopedie nápojů. Praha: Grada, 1996.
 • KRAJČOVÁ, J. Zbožíznalství. Praha: VŠH, 2005. ISBN 978-80-86578-51-4.
 • MIKŠOVIC, A. Bar provoz a produkt. Olomouc: Sdružení PDN, 1999. ISBN 80-238-3789-3.
 • Pehle, T. Lexikon aperitivy a digestivy. Rebo Produktion, 2006. ISBN 80-7234-505-2.
 • SALAČ, G. Moderní obsluha. Praha: Fortuna, 1999. ISBN 80-7032-961-0.
 • SALAČ, G. Stolničení. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-752-9.
 • ŠEVČÍK, L., DVOŘÁK, I. Sommelierství - umění podávat víno. Praha: Grada Publishing, 2002. ISBN 80-247-0188-X.
 • ŠPAČEK, L. Velká kniha etikety. Praha. Mladá fronta, 2005. ISBN 80-204-1333-2.
 • ŠTĚTINA, V. A KOL. Jídelní lístek, nástroj řízení a věc prvořadého významu. Praha: Editpress, 2002. ISBN 8-238-8884-6.
 • VÍTKOVÁ, M. Kultura stolování. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 1999. ISBN 80-7041-579-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
School of Business Administration in Karvina Hotel Industry (14) Gastronomy, hotel industry and tourism 2 -