Course: Block Training of Sports Specialization

« Back
Course title Block Training of Sports Specialization
Course code CVA/NPBV1
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • HELEŠIC Jiří, PaedDr. Ph.D.
 • HELEŠICOVÁ Alena, Mgr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
 • unspecified - 60 hours per semester
 • unspecified - 10 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
Recommended literature
 • BINTER, L. A KOL. Jak zvládnout snowboarding. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1509-0.
 • BOŠTÍKOVÁ, S. Vysokohorská turistika: vybavení, znalosti a dovednosti, bezpečnost, tipy na túry. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0696-2.
 • HÁJKOVÁ, J. Aerobic: soutěžní formy: kompletní průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1311-X.
 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy I: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-672-1.
 • HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy II: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-673-X.
 • HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy III: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-817-1.
 • HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy IV: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-818-X.
 • HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy V: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-874-0.
 • HERMOCHOVÁ, S., NEUMAN, J. Hry do kapsy VI: sociálně psychologické, motorické a kreativní hry. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-875-9.
 • HERMOCHOVÁ, S. Teambuilding. Praha: Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1155-9.
 • LOUKA, O., VEČERKA, M. Snowboarding. Praha: Grada, 2007. ISBN 97-8802-4713-786.
 • MACÁKOVÁ, M. Aerobic: moderní formy aerobicu, výživa a cviky pro dobrou kondici, soutěže v aerobicu. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0057-3.
 • MIKOŠKA, J. Outdoorové sporty. Brno: Computer Pres, 2006. ISBN 80-251-0896-1.
 • NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-391-9.
 • PTÁČEK, P. Bezpečně na tekoucí vodě. Ústí nad Labem: Albis International, 2006. ISBN 80-86971-14-7.
 • RŮŽIČKA, I. Základy techniky a metodiky windsurfigu. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. ISBN 80-7041-171-6.
 • STROBL, K., BEDŘICH, L. Učíme lyžovat. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-7067-990-5.
 • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1330-6.
 • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry I. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0875-2.


Study plans that include the course