Course: Physical education and sports activity

« Back
Course title Physical education and sports activity
Course code CVA/BPTSA
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • HELEŠIC Jiří, PaedDr. Ph.D.
 • HELEŠICOVÁ Alena, Mgr.
Course content
The course of physical training and sports activities contains mainly the following specializations: aerobic and fitness training, aquaerobic, fitness training, crossfit , health and fitness swimming, spinning, health activities and rehabilitative exercises, self defense, aikido, badminton, bowling, table tennis, tennis, squash, basketball, futsal, football, volleyball, beach volleyball, floorball, ball hockey, ice hockey, softball and baseball, non-traditional sports, darts, in-line skating, hiking, biking and more according to conditions. Custom semester teaching is divided into individual lessons that can be incorporated as needed into blocks: 1. Familiarity with local conditions and the safety rules for doing sports activities. Diagnostic of levels of health and physical prerequisites for concrete sports specialization. 2. - 3. The specifics of training the body to physical load , the rules of sports competitions , training and improvement of musculoskeletal framework of the sports specialization. 4. The game and its importance in human life. Game with modified rules. 5. - 6. Health oriented physical exercises and rehabilitation unilaterally oriented physical activity. Training and improvement of musculoskeletal framework of the concrete sports specialization. 7. Games and competitions of concrete sports specialization. Games with modified rules. 8. - 9. Individual technique and tactics, team tactics and participation in team performance. 10. Games and competitions of concrete sports specialization. 11. Performance-oriented training of concrete sports specialization. Organization of competitions and races. 12. Games and competitions of concrete sports specialization. 13. Games and competitions of concrete sports specialization. Evaluation of teaching .

Learning activities and teaching methods
unspecified
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 41 hours per semester
 • unspecified - 30 hours per semester
Recommended literature
 • CLARK, N. Sportovní výživa pro pěknou postavu, dobrou kondici, výkonnostní trénink. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-247-9047-5.
 • DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-5.
 • HÁJKOVÁ, J. Aerobic: soutěžní formy: kompletní průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1311-X.
 • HÁLKOVÁ, J. A KOL. Zdravotní tělesná výchova: speciální učební text. I. část. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2006. ISBN 80-86586-15-4.
 • HANUŠ, R., CHYTILOVÁ, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • HANZELKA, R. Průpravná a herní cvičení ve volejbalu. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006. ISBN 80-868-4539-7.
 • HNÍZDIL, J. KIRCHNER, J. NOVOTNÁ, D. Spinning. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0350-5.
 • HOFER, Z. A KOL. Technika plaveckých způsobů. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-246-1205-4.
 • HÝBNER, J. Stolní tenis. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0306-8.
 • JANÍK, Z. Basketbal: nácvik herních činností jednotlivce. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-055-7.
 • JANKOVSKÝ, J. Tenis: nácvik úderů, taktika hry, stavba a údržba kurtů. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0169-3.
 • JOHN, J., NOSEK, A. Bowling a kuželky. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-9048-3.
 • KARCZMARCZYK, R. Florbal: učebnice pro trenéry. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1271-3.
 • MACÁKOVÁ, M. Aerobic: moderní formy aerobicu, výživa a cviky pro dobrou kondici, soutěže v aerobicu. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0057-3.
 • MARŠÁLEK, P., PAVLÍK, V. Nohejbal. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0674-1.
 • MENDREK, T. Badminton: technika, trénink, výběr z pravidel. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0578-8.
 • MOTYČKA, J. ET AL. Teorie plaveckých sportů. Brno: MU, 2001. ISBN 80-210-2711-8.
 • PERIČ, T. Lední hokej - trénink budoucích hvězd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0472-2.
 • PERIČ, T., PŘEROST, M. KADANÉ, J. Hokejbal - průvodce tréninkem. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1801-4.
 • SKRUŽNÝ, Z. A KOL. Technika, trénink, pravidla hry. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0383-1.
 • STENUDD, S. Aikido: mírumilovné bojové umění. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0094-5.
 • SÜSS, V., MATOUŠKOVÁ, P. Squash. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0477-3.
 • SYSLOVÁ, V. A KOL. Zdravotní tělesná výchova: speciální učební text. II. část. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2008. ISBN 80-86586-15-4.
 • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry II. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1330-6.
 • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry I. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0875-2.
 • TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy.. Praha: ARSCI, 2007. ISBN 978-80-86078-72-4.
 • VAVÁK, M. Volejbal: kondiční příprava. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3821-5.
 • VOTÍK, J. Fotbal: trénink budoucích hvězd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0463-3.
 • VOTÍK, J. Fotbalová cvičení a hry. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3576-4.


Study plans that include the course