Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Umění a užité umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UBK/10017 Dějiny světového divadla II/1 Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/20124 Psychologie herectví Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D267 Počítačová grafika - DTP a typografie Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0026 Úvod do dějin umění Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0039 Dějiny českého muzejnictví II Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/00021 Dějiny umění III Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům