Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Teorie a dějiny umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UBK/10017 Dějiny světového divadla II/1 Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/10102 Dějiny světového divadla I/2 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/D0014 Stř. Evropa mezi vých. a záp. 1680-1938 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0039 Dějiny českého muzejnictví II Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/P0002 Dějiny památkové péče Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/00021 Dějiny umění III Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům