Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecně odborná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UF/MA1 Reprodukční audiovizuální systémy Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MM015 Úvod do práce s PC I Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magne Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/UF017 Možnosti přispění moderních 3D zobrazova Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D100 Operační systémy v PC I - MS Windows Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D101 Operační systémy v PC II - Linux Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D122 Úvod do práce s PC II Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D123 Úvod do práce s PC I Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D154 Komunikační protokoly, šifrování Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D160 Bezpečnost počítačových sítí a PC Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D187 Multimediální aplikace Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D267 Počítačová grafika - DTP a typografie Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům