Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Tělesná kultura, tělovýchova a sport

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CVA/BPBVS Bloková výuka sportovních specializací Zimní a letní čeština 3  
CVA/BPBV1 Bloková výuka sportovních specializací Zimní a letní čeština 1  
CVA/BPTSA Tělovýchovné a sportovní aktivity - Bc Zimní a letní čeština 3  
CVA/BPTS1 Tělovýchovné a sportovní aktivity - Bc Zimní a letní čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CVA/NPBVS Bloková výuka sportovních specializací Zimní a letní čeština 3  
CVA/NPBV1 Bloková výuka sportovních specializací Zimní a letní čeština 1  
CVA/NPTSA Tělovýchovné a sportovní aktivity - NMg Zimní a letní čeština 3  
CVA/NPTS1 Tělovýchovné a sportovní aktivity - NMg Zimní a letní čeština 1