Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Publicistika, knihovnictví a informatika

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UBK/KAP01 Účast na konferenci Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA001 Úvod do studia a perspektivy oboru 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA002 Informační věda 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA003 Typologie dokumentů Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA010 Teoretické základy projektování informa Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA011 Informační etika 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA013 Dokumentografické systémy Zimní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA037 Česká literatura po roce 1945 2 Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA042 Výchova uživatelů Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA045 Identifikace dokumentů Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA046 Informační průmysl Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA049 Akvizice a organizace KF Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA051 Služby knihoven a informační služby Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA053 Diplomový seminář Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA055 Informační politika 1 Zimní čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA056 Dějiny knižní kultury 2 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA057 Literární komunikace Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA059 Výzkumné metody v knihovnictví Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA101 Úvod do studia a perspektivy oboru 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA102 Informační věda 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA111 Informační etika 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA125 Knihovnická praxe 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA150 Biblioterapie Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA155 Informační politika 2 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA201 Úvod do filozofie 2 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA203 SJ a věcné pořádání informací 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA205 Počítačová gramotnost 1 Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA206 Informační gramotnost 1 Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA207 Informační gramotnost 2 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA208 Řízení knihoven 1 Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA209 Řízení knihoven 2 Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA214 Počítačová gramotnost 2 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA218 Komunikační dovednosti knihovníka Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA219 Rešeršní služby 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA220 Rešeršní služby 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA221 Organizace a řízení projektů Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA222 Digitalizace písemného kulturního dědict Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KA225 Knihovnická praxe 2 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KBP01 Účast na konferenci Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB001 Úvod do studia a perspektivy oboru 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB002 Informační věda 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB010 Teoretické základy projektování informa Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB011 Informační etika 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB013 Dokumentografické systémy Zimní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB037 Česká literatura po roce 1945 2 Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB042 Výchova uživatelů Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB045 Identifikace dokumentů Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB046 Informační průmysl Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB049 Akvizice a organizace KF Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB051 Služby knihoven a informační služby Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB053 Diplomový seminář Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB055 Informační politika 1 Zimní čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB057 Literární komunikace Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB059 Výzkumné metody v knihovnictví Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB101 Úvod do studia a perspektivy oboru 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB102 Informační věda 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB111 Informační etika 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB125 Knihovnická praxe 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB150 Biblioterapie Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB155 Informační politika 2 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB201 Úvod do filozofie 2 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB205 Počítačová gramotnost 1 Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB206 Informační gramotnost 1 Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB207 Informační gramotnost 2 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB208 Řízení knihoven 1 Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB209 Řízení knihoven 2 Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB214 Počítačová gramotnost 2 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB218 Komunikační dovednosti knihovníka Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB219 Rešeršní služby 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB220 Rešeršní služby 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB221 Organizace a řízení projektů Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB222 Digitalizace písemného kulturního dědict Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB225 Knihovnická praxe 2 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KB313 Úvod do světové literatury 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK003 Typologie dokumentů Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK006 Informační analýza dokumentu Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK011 Informační etika 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK013 Dokumentografické systémy Zimní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK024 Knihovnický seminář Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK036 Projektování automatizace knihoven Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK037 Person. management a marketing knihoven Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK039 Stud. a rozborová činnost Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK042 Výchova uživatelů Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK045 Identifikace dokumentů Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK046 Informační průmysl Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK049 Akvizice a organizace knihovního fondu Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK053 Diplomový seminář Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK055 Informační politika 1 Zimní čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK056 Dějiny knižní kultury 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK057 Literární komunikace Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK058 Management knihoven Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK111 Informační etika 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KK155 Informační politika 2 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KMK05 Čtenářství a čtenářská gramotnost 1 Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KMK06 Čtenářství a čtenářská gramotnost 2 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KMK07 Trendy ve veřejných knihovnách Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KMK08 Diverzifikace funkcí v knihovně Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KMK12 Úvod do znalostní ekonomiky Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KMK13 Informační management Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM001 Příroda a kultura Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM003 Organizace veř. knihoven komunit. typu 1 Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM004 Organizace veř. knihoven komunit. typu 2 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM007 Služby pro specifické kategorie uživatel Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM008 Metodika práce s dětmi a mládeži Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM009 Elektro. komunikace a mult. systém 1 Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM013 Praxe v zahraničí (země EU) Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM014 System. dokument. a paměť. instituce 1 Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM015 System. dokument. a paměť. instituce 2 Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM016 Autor. zákon se zam. na veřej. knihovny Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM017 Manažerské techniky Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM018 Marketingové techniky Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM019 Evropská unie Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM020 Veřejná správa v ČR Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM026 Hudební knihovny - akvizic. a org. služ. Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM028 Historie regionu Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM031 Němčina - odborné texty 2 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM032 Pracovněprávní vztahy v knihovnách 1 Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM033 Pracovněprávní vztahy v knihovnách 2 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM035 Pedagog. a psycholog. asp. knihov. prof. Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM039 Němčina - odborné texty 4 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KM040 Digitalizace a veřejné knihovny Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KNC02 Hyde Park informačních profesionálů Zimní a letní čeština 4  
UBK/KNP01 Účast na konferenci Zimní a letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KNP02 Terénní projekt Zimní a letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN003 Typologie dokumentů Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN011 Informační etika 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN013 Dokumentografické systémy Zimní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN024 Knihovnický seminář Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN037 Person. management a marketing knihoven Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN042 Výchova uživatelů Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN045 Identifikace dokumentů Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN046 Informační průmysl Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN055 Informační politika 1 Zimní čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN057 Literární komunikace Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN102 Informační věda 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN111 Informační etika 2 Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN125 Knihovnická praxe 1 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN155 Informační politika 2 Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KN225 Knihovnická praxe 2 Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KTP07 Trendy ve veřejných knihovnách Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KTP08 Diverzifikace funkcí v knihovně Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KTP12 Úvod do znalostní ekonomiky Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KTP13 Informační management Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT001 Příroda a kultura Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT003 Organizace veř. knihoven komunit. typu 1 Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT004 Organizace veř. knihoven komunit. typu 2 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT007 Služby pro specifické kategorie uživatel Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT009 Elektro. komunikace a mult. systém 1 Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT010 Elektro. komunikace a mult. systém 2 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT013 Praxe v zahraničí (země EU) Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT014 System. dokument. a paměť. instituce 1 Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT015 System. dokument. a paměť. instituce 2 Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT016 Autor. zákon se zam. na veřej. knihovny Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT017 Manažerské techniky Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT018 Marketingové techniky Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT019 Evropská unie Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT020 Veřejná správa v ČR Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT023 Diplomový seminář Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT026 Hudební knihovny - akvizic. a org. služ. Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT032 Pracovněprávní vztahy v knihovnách 1 Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT033 Pracovněprávní vztahy v knihovnách 2 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT035 Pedagog. a psycholog. asp. knihov. prof. Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT040 Digitalizace a veřejné knihovny Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/K0001 Projektový inkubátor Zimní a letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/K0009 Hyde Park informačních profesionálů Zimní a letní čeština 4  
UBK/S0051 Filozofie 1 Zimní čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0039 Dějiny českého muzejnictví II Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KBP05 Typologie dokumentů Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KBP17 Informační analýza dokumentů Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KBP30 Angličtina pro IKS Zimní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KBP48 Dokumentografické systémy I Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KBP54 Informační seminář IV Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KBP61 Informační služby knihoven Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KBP62 Management v informační společnosti Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB05 Typologie dokumentů Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB16 Informační analýza dokumentu - cvičení Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB17 Informační analýza dokumentu Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB30 Angličtina pro IKS Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB43 Dokumentografické systémy I - cvičení Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB44 Dokumentografické systémy I Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB54 Informační seminář IV Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB59 Diplomový seminář I Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB60 Informační služby knihoven - cvičení Letní čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB61 Informační služby knihoven Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB62 Management v informační společnosti Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK06 Teoretické základy informační vědy Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK12 Informační management Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK19 Bibliometrie a informetrie Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK20 Management tvorby a realizace projektů-s Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK21 Management tvorby a realizace projektů Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK22 Diplomový seminář I Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK23 Diplomový seminář II Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK31 Management tvorby a realizace projektu Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK32 Informační management Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK36 Teoretické základy informační vědy Zimní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK46 Citační manažery Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK49 Bibliometrie Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK51 Diplomový seminář I Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSK52 Diplomový seminář II Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS006 Teoretické základy informační vědy Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS012 Informační management Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS019 Bibliometrie a informetrie Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS020 Management tvorby a realizace... - sem. Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS021 Management tvorby a realizace projektů Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS031 Management tvorby a realizace projektu Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS036 Teoretické základy informační vědy Zimní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS042 Informační management Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS049 Bibliometrie Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS051 Diplomový seminář I Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS052 Diplomový seminář II Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS101 Diplomový seminář I Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS102 Diplomový seminář II Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům