Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti historie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UA/A0018 Základy konzervace pro archeology Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF521 Komunikace a společnost Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/UF017 Možnosti přispění moderních 3D zobrazova Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/D0014 Stř. Evropa mezi vých. a záp. 1680-1938 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/D2003 České dějiny středověku Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/D2006 Obecné dějiny raného novověku Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/D2184 VSDS-České město vrcholného a pozdního s Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/D3422 Metody a přístupy současné historiografi Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/H0024 Mýty a stereotypy čes. nár. historiograf Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/H0028 Akt. tendence v bádání o kult. dějinách Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/H0029 Historiograf. a pol. v první pol. 20. st Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/H0033 Totalit. ideolog. 20.st jako pol. nábož. Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/MF067 Dokumentace přírodního dědictví I Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/MF082 Dokumentace přírodního dědictví II Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0009 Ochrana životního prostředí I Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0015 Konzervace a restaurování I Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0016 Konzervace a restaurování II Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0017 Konzervace a restaurování III Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0030 Informatika, syst. dokumentace sbírek I Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0031 Informatika, syst. dokumentace sbírek II Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0037 Management v muzejnictví Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0039 Dějiny českého muzejnictví II Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0067 Dokumentace přírodního dědictví I Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0075 Ochrana životního prostředí II Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0081 Ochrana přírodního dědictví Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0082 Dokumentace přírodního dědictví II Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0090 Úvod do ochrany životního prostředí Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0104 Management v muzejnictví Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M1032 Muzejní konzervace a restaurování III Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M1067 Dokumentace přírodního dědictví Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/P0002 Dějiny památkové péče Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům