Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
PEM/EPRA Právo Zimní čeština 3  
UVSRP/CK085 Vybrané kapitoly z práva pro VS Letní čeština 3