Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Sociální vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UF/TF521 Komunikace a společnost Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
USES/EC185 Příprava odborného výstupu Letní čeština 3  
USES/ED066 Odborný publikační výstup Letní čeština 5  
USES/ED067 Tvorba odborného výstupu Letní čeština 3  
USES/EP010 Otázka demokracie II Letní čeština 4  
UVSRP/VN119 Otázky rodové identity Letní čeština 5