Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
ULGAT/LA035 Metodika průvodcovské činnosti Zimní čeština 2