Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Podnikání v oborech, odvětví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
MU/11164 Management Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PEM/BAPRO Project Management Zimní Angličtina 6  
PEM/BEENV Environmentální management Zimní čeština 5  
PEM/BEPMA Projektový management Zimní čeština 5  
PEM/BKENV Environmentální management Zimní čeština 5  
PEM/BKPMA Projektový management Zimní čeština 5  
PEM/BKPRO Projektový management Zimní čeština 6  
PEM/BPPMA Projektový management Zimní a letní čeština 5  
PEM/BPPRO Projektový management Zimní čeština 6  
PEM/NARPZ Project Changes and Management Zimní Angličtina 4  
PEM/NPRPZ Řízení projektů a změn Zimní čeština 4