Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomika a administrativa

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FIU/BADDP Taxation and Tax Policy Letní Angličtina 4  
FIU/BADEP Entrepreneur´s Tax Record Zimní Angličtina 4  
FIU/BAFUA Financial Accouting I Letní Angličtina 3  
FIU/BAFUB Financial Accouting II Zimní Angličtina 3  
FIU/BAMEU International Accounting Letní Angličtina 5  
FIU/BANUC Cost Accounting Letní Angličtina 5  
FIU/BAUDP Accounting and Taxes Workshop Letní Angličtina 5  
FIU/BAUFI Financial Institutions Accounting Zimní Angličtina 5  
FIU/BEDEP Daňová evidence podnikatele Zimní čeština 4  
FIU/BENUC Nákladové účetnictví Letní čeština 5  
FIU/BERHC Rozbory hospodářské činnosti Zimní čeština 5  
FIU/BEUDP Účetní a daňové praktikum Letní čeština 5  
FIU/BKADP Aplikace daňového práva Zimní čeština 5  
FIU/BKAUD Audit Letní čeština 5  
FIU/BKDDP Daně a daňová politika Letní čeština 4  
FIU/BKDEP Daňová evidence podnikatele Zimní čeština 4  
FIU/BKFUA Finanční účetnictví I. Letní čeština 3  
FIU/BKFUB Finanční účetnictví II. Zimní čeština 3  
FIU/BKMEU Mezinárodní účetnictví Letní čeština 5  
FIU/BKNUC Nákladové účetnictví Letní čeština 5  
FIU/BKRHC Rozbory hospodářské činnosti Zimní čeština 5  
FIU/BKUCP Účetní poradenství Letní čeština 4  
FIU/BKUDP Účetní a daňové praktikum Letní čeština 5  
FIU/BKUFI Účetnictví finančních institucí Zimní čeština 5  
FIU/BKUNO Účetnictví nevýdělečných organizací Zimní čeština 5  
FIU/BKZDS Zdanění spotřeby Letní čeština 5  
FIU/BPADP Aplikace daňového práva Zimní čeština 5  
FIU/BPAUD Audit Letní čeština 5  
FIU/BPDDP Daně a daňová politika Letní čeština 4  
FIU/BPDEP Daňová evidence podnikatele Zimní a letní čeština 4  
FIU/BPFUA Finanční účetnictví I. Letní čeština 3  
FIU/BPFUB Finanční účetnictví II. Zimní čeština 3  
FIU/BPMEU Mezinárodní účetnictví Letní čeština 5  
FIU/BPNUC Nákladové účetnictví Zimní a letní čeština 5  
FIU/BPRHC Rozbory hospodářské činnosti Zimní čeština 5  
FIU/BPUCP Účetní poradenství Letní čeština 4  
FIU/BPUDP Účetní a daňové praktikum Letní čeština 5  
FIU/BPUFI Účetnictví finančních institucí Zimní čeština 5  
FIU/BPUNO Účetnictví nevýdělečných organizací Zimní čeština 5  
FIU/BPZDS Zdanění spotřeby Letní čeština 5  
FIU/NAMUC Managerial Accounting Zimní Angličtina 4  
FIU/NAMUS International Accounting Standards Zimní Angličtina 4  
FIU/NANMS Mezinárodní účetnictví a úč. standardy Zimní Angličtina 5  
FIU/NANMU Managerial Accounting Zimní Angličtina 5  
FIU/NANUS Accounting of Business Companies Zimní Angličtina 5  
FIU/NAUOS Accounting of Business Companies Zimní Angličtina 4  
FIU/NAZMS Property and Consumption Taxation Zimní Angličtina 5  
FIU/NCNUS Účetnictví obchodních společností Zimní čeština 5  
FIU/NCZMS Zdanění majetku a spotřeby Zimní čeština 5  
FIU/NKAUC Audit v účetnictví Letní čeština 4  
FIU/NKDEU Daně a daňová politika Evropské unie Letní čeština 4  
FIU/NKMUC Manažerské účetnictví Zimní čeština 4  
FIU/NKMUS Mezinárodní účetní standardy Zimní čeština 4  
FIU/NKNMS Mezinárodní účetnictví a úč. standardy Zimní čeština 5  
FIU/NKNMU Manažerské účetnictví Zimní čeština 5  
FIU/NKNUS Účetnictví obchodních společností Zimní čeština 5  
FIU/NKUOS Účetnictví obchodních společností Zimní čeština 4  
FIU/NKZMS Zdanění majetku a spotřeby Zimní čeština 5  
FIU/NPAUC Audit v účetnictví Letní čeština 4  
FIU/NPDEU Daně a daňová politika Evropské unie Letní čeština 4  
FIU/NPMUC Manažerské účetnictví Zimní čeština 4  
FIU/NPMUS Mezinárodní účetní standardy Zimní čeština 4  
FIU/NPNMS Mezinárodní účetnictví a úč. standardy Zimní čeština 5  
FIU/NPNMU Manažerské účetnictví Zimní čeština 5  
FIU/NPNUS Účetnictví obchodních společností Zimní čeština 5  
FIU/NPUOS Účetnictví obchodních společností Zimní čeština 4  
FIU/NPZMS Zdanění majetku a spotřeby Zimní čeština 5  
PEM/BAMSP Small and Medium-Sized Enterpreneurship Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
PEM/BASME Small and Medium-Sized Entrepreneurship Zimní Angličtina 5  
PEM/BEMSP Malé a střední podnikání Zimní čeština 5  
PEM/BEZPI Zakládání podniku a investování Letní čeština 5  
PEM/BKMSS Management sociálních služeb Zimní čeština 7  
PEM/BKSME Malé a střední podnikání Zimní čeština 5  
PEM/BKZPI Zakládání podniku a investování Letní čeština 5  
PEM/BKZPO Zakládání podniku Letní čeština 5  
PEM/BPMSP Malé a střední podnikání Zimní čeština 5  
PEM/BPMSS Management sociálních služeb Zimní čeština 7  
PEM/BPSME Malé a střední podnikání Zimní čeština 5  
ULGAT/LA055 Finanční management I Zimní čeština 3