Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CVA/BEACC Corporate Communication Letní Angličtina 5  
CVA/BKACC Corporate Communication Letní Angličtina 5  
CVA/BPACC Corporate Communication Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
EVS/BAAPE Analysis for Economists Letní Angličtina 5  
EVS/BAEUN The European Union Zimní Angličtina 5  
EVS/BASVE World Economy Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
EVS/BAZHP Economic Policy Letní Angličtina 5  
EVS/BAZMA Economics II Letní Angličtina 5  
EVS/BAZMI Economics I Zimní Angličtina 5  
EVS/BAZOP Foreign Trade Policy Letní Angličtina 5  
EVS/BEESP Strukturální politika Evropské unie Letní čeština 6  
EVS/BESVE Světová ekonomika Zimní čeština 4  
EVS/BEZMA Obecná ekonomie II. Letní čeština 5  
EVS/BEZMI Obecná ekonomie I. Zimní čeština 5  
EVS/BEZOP Zahraničně obchodní politika Letní čeština 5  
EVS/BKAPE Analýza pro ekonomy Letní čeština 5  
EVS/BKDSE Dějiny světové ekonomiky Letní čeština 5  
EVS/BKEHP Hospodářská politika Evropské unie Zimní a letní čeština 6  
EVS/BKENO Ekonomika neziskových organizací Zimní čeština 5  
EVS/BKESP Strukturální politika Evropské unie Letní čeština 6  
EVS/BKEUN Evropská unie Zimní čeština 5  
EVS/BKMIP Mezinárodní integrační procesy Letní čeština 6  
EVS/BKREE Rozvojové ekonomiky a Evropská unie Letní čeština 5  
EVS/BKREP Regionální ekonomika a politika Letní čeština 5  
EVS/BKSVE Světová ekonomika Zimní čeština 4  
EVS/BKVEA Veřejná ekonomika Zimní čeština 6  
EVS/BKZHP Hospodářská politika Letní čeština 5  
EVS/BKZMA Obecná ekonomie II. Letní čeština 5  
EVS/BKZMI Obecná ekonomie I. Zimní čeština 5  
EVS/BKZOP Zahraničně obchodní politika Letní čeština 5  
EVS/BPAPE Analýza pro ekonomy Letní čeština 5  
EVS/BPDSE Dějiny světové ekonomiky Letní čeština 5  
EVS/BPEHP Hospodářská politika Evropské unie Zimní a letní čeština 6  
EVS/BPENO Ekonomika neziskových organizací Zimní čeština 5  
EVS/BPESP Strukturální politika Evropské unie Letní čeština 6  
EVS/BPEUN Evropská unie Zimní čeština 5  
EVS/BPMIP Mezinárodní integrační procesy Letní čeština 6  
EVS/BPREE Rozvojové ekonomiky a Evropská unie Letní čeština 5  
EVS/BPREP Regionální ekonomika a politika Letní čeština 5  
EVS/BPSVE Světová ekonomika Zimní čeština 4  
EVS/BPVEA Veřejná ekonomika Zimní čeština 6  
EVS/BPZHP Hospodářská politika Letní čeština 5  
EVS/BPZMA Obecná ekonomie II. Letní čeština 5  
EVS/BPZMI Obecná ekonomie I. Zimní čeština 5  
EVS/BPZOP Zahraničně obchodní politika Letní čeština 5  
EVS/DAETA Economics Theories Zimní Angličtina 15  
EVS/DKEKT Ekonomická teorie Zimní čeština 15  
EVS/DKETA Ekonomická teorie Zimní čeština 15  
EVS/DKTEF Teorie firmy Zimní a letní čeština 15  
EVS/DPEKT Ekonomická teorie Zimní čeština 15  
EVS/DPETA Ekonomická teorie Zimní čeština 15  
EVS/DPTEF Teorie firmy Zimní a letní čeština 15  
EVS/EMAA Makroekonomie A Letní čeština 5  
EVS/EMIA Mikroekonomie A Zimní čeština 5  
EVS/ESEK Světová ekonomika Zimní čeština 4  
EVS/KDTF Teorie firmy Zimní a letní čeština 15  
EVS/KEKT Ekonomické teorie Zimní čeština 3  
EVS/KMAA Makroekonomie A Letní čeština 5  
EVS/KMAB Makroekonomie B Letní čeština 5  
EVS/KMIA Mikroekonomie A Zimní čeština 5  
EVS/KMIB Mikroekonomie B Zimní čeština 5  
EVS/KPEK Prostorová ekonomie Zimní čeština 3  
EVS/KSEK Světová ekonomika Zimní čeština 4  
EVS/NAECR Economy policy of the Czech Republic Letní Angličtina 4  
EVS/NAEKT Economic Theory Zimní Angličtina 6  
EVS/NAHPB Theory of Economic Policy Zimní Angličtina 5  
EVS/NAMAB Macroeconomics Letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
EVS/NAMAE Macroeconomic Analysis Letní Angličtina 4  
EVS/NAMEE International Economics Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
EVS/NAMIB Microeconomics Zimní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
EVS/NANUC National Accounting Zimní Angličtina 4  
EVS/NAVEB Public Economics Zimní Angličtina 5  
EVS/NCMAB Makroekonomie Letní čeština 6  
EVS/NCMIB Mikroekonomie Zimní čeština 6  
EVS/NKECR Hospodářská politika České republiky Letní čeština 4  
EVS/NKEKT Ekonomické teorie Zimní čeština 6  
EVS/NKHPB Teorie hospodářské politiky Zimní čeština 5  
EVS/NKMAB Makroekonomie Letní čeština 6  
EVS/NKMAE Makroekonomická analýza Letní čeština 4  
EVS/NKMIB Mikroekonomie Zimní čeština 6  
EVS/NKPRE Prostorová ekonomie Zimní a letní čeština 5  
EVS/NKVEB Veřejná ekonomie Zimní čeština 5  
EVS/NPCRE Česká republika a Evropská unie Letní čeština 4  
EVS/NPECR Hospodářská politika České republiky Letní čeština 4  
EVS/NPEKT Ekonomické teorie Zimní čeština 6  
EVS/NPESZ Ekonomika školství a zdravotnictví Letní čeština 5  
EVS/NPFIP Fiskální politika Zimní čeština 4  
EVS/NPHPB Teorie hospodářské politiky Zimní čeština 5  
EVS/NPKOE Komparativní ekonomie Zimní čeština 4  
EVS/NPMAB Makroekonomie Letní čeština 6  
EVS/NPMAE Makroekonomická analýza Letní čeština 4  
EVS/NPMEE Mezinárodní ekonomie Zimní čeština 5  
EVS/NPMIB Mikroekonomie Zimní čeština 6  
EVS/NPNUC Národní účetnictví Zimní čeština 4  
EVS/NPPEK Prostorová ekonomie Zimní a letní čeština 4  
EVS/NPPRE Prostorová ekonomie Letní čeština 5  
EVS/NPRPO Regionální politika Zimní čeština 4  
EVS/NPTPZ Trh práce a politika zaměstnanosti EU Letní čeština 4  
EVS/NPVEB Veřejná ekonomie Zimní čeština 5  
EVS/PDET Ekonomická teorie Zimní čeština 15  
EVS/PDTF Teorie firmy Zimní a letní čeština 15  
EVS/PEUN Evropská unie Zimní čeština 4  
EVS/PHPA Hospodářská politika A Zimní čeština 4  
EVS/PMAA Makroekonomie A Letní čeština 5  
EVS/PMIA Mikroekonomie A Zimní čeština 5  
EVS/PSEK Světová ekonomika Zimní čeština 4  
EVS/PVEA Veřejná ekonomie A Letní čeština 3  
FIU/BEDDP Daně a daňová politika Letní čeština 4  
FIU/NAMDS International Taxation and Tax Systems Letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
FIU/NPMDS Mezinárodní zdanění a daňové systémy Letní čeština 5  
MU/11164 Management Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům