Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Filozofie, teologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UBK/S0051 Filozofie 1 Zimní čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/D0014 Stř. Evropa mezi vých. a záp. 1680-1938 Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0039 Dějiny českého muzejnictví II Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům