Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UF/UF017 Možnosti přispění moderních 3D zobrazova Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0096 Preventivní konzervace Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M1031 Muzejní konzervace a restaurování II Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M1033 Muzejní konzervace a restaurování IV Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M1096 Preventivní konzervace Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům