Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UF/UF017 Možnosti přispění moderních 3D zobrazova Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům