Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Architektura

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UBK/KM034 Architektura knihoven Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/KT034 Architektura knihoven Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/UF017 Možnosti přispění moderních 3D zobrazova Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0026 Úvod do dějin umění Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0039 Dějiny českého muzejnictví II Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/P0002 Dějiny památkové péče Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/00021 Dějiny umění III Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS021 Management tvorby a realizace projektů Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS031 Management tvorby a realizace projektu Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UO/SZ034 Výzkum v ošetřovatelství 2 Letní čeština 2