Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UF/CN118 Hardware PC Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MA1 Reprodukční audiovizuální systémy Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MM016 Hardware PC Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MM018 Počítačové periférie Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magne Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D127 Počítačové periferie Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D150 Počítačové sítě I Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D151 Počítačové sítě II Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D152 Počítačové sítě III Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D153 Počítačové sítě IV Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D187 Multimediální aplikace Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D190 Analýza a rozpoznání obrazu Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D202 Návrh a instalace datových sítí Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D204 Měření a diagnostika datových sítí Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D250 Počítačové sítě I Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům