Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
INM/BAISF Corporate Information System Letní Angličtina 4  
INM/BAISY Information Systems Zimní Angličtina 5  
INM/BAMMI Management and Marketing of Info Serv. Zimní Angličtina 5  
INM/BAOBP Object Programming Zimní Angličtina 5  
INM/BAPNI Business on the Internet Letní Angličtina 4  
INM/BAPPP Computers in Enterpreneurship Zimní a letní Angličtina 4  
INM/BAPSA Portal and its Management I Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
INM/BASLI Internet Services and Internet Systems Letní Angličtina 5  
INM/BASYA System Analysis Letní Angličtina 5  
INM/BAZOP Basics of Object Programming Zimní Angličtina 5  
INM/BENIE Informatika pro ekonomy II. Letní čeština 4  
INM/BEPNI Podnikání a obchodování na Internetu Letní čeština 4  
INM/BKISV Informační systémy ve veřejné správě Letní čeština 4  
INM/BKISY Informační systémy Zimní a letní čeština 5  
INM/BKMMI Management a marketing IS Zimní čeština 5  
INM/BKPSA Portálové systémy I. Zimní čeština 4  
INM/BKSLI Služby internetu a internetové systémy Letní čeština 5  
INM/BKSYA Systémová analýza Letní čeština 5  
INM/BKZOP Základy objektového programování Zimní čeština 5  
INM/BPISV Informační systémy ve veřejné správě Letní čeština 4  
INM/BPISY Informační systémy Zimní čeština 5  
INM/BPMMI Management a marketing IS Zimní čeština 5  
INM/BPPNI Podnikání a obchodování na Internetu Letní čeština 4  
INM/BPPPP Počítače v podnikatelské praxi Zimní a letní čeština 4  
INM/BPPSA Portálové systémy I. Zimní čeština 4  
INM/BPSLI Služby internetu a internetové systémy Letní čeština 5  
INM/BPSYA Systémová analýza Letní čeština 5  
INM/BPZOP Základy objektového programování Zimní čeština 5  
INM/EISA Informační systém firmy A Letní čeština 3  
INM/EPNI Podnikání a obchodování na Internetu Zimní a letní čeština 4  
INM/EPPP Počítače v podnikatelské praxi Zimní čeština 4  
INM/EPSA Portál a jeho správa A Zimní čeština 4  
INM/ESYA Systémová analýza Zimní a letní čeština 4  
INM/KISA Informační systém firmy A Letní čeština 3  
INM/KISB Informační systém firmy B Zimní čeština 3  
INM/KISL Informační služby Zimní čeština 3  
INM/KSIB Služby internetu a tvorba www stránek B Letní čeština 2  
INM/KZPG Počítačová grafika a design Zimní čeština 4  
INM/NACRM Database Technologies for Manag. Support Zimní Angličtina 4  
INM/NADIS Distributed Systems Zimní a letní Angličtina 4  
INM/NAEXS Expert Systems Zimní Angličtina 4  
INM/NAICT ICT Innovations Letní Angličtina 4  
INM/NAMES Economic Systems Modelling Zimní Angličtina 4  
INM/NAOOP Object Programming Zimní Angličtina 4  
INM/NAPIS Information Systems Design Letní Angličtina 4  
INM/NAPVB Programming in Visual Basic Letní Angličtina 4  
INM/NATPO The Technology of Programming Letní Angličtina 4  
INM/NKEXS Expertní systémy Zimní čeština 4  
INM/NPCRM Databázové technologie na podporu CRM Zimní čeština 4  
INM/NPDIS Distribuované systémy Zimní a letní čeština 4  
INM/NPEXS Expertní systémy Zimní čeština 4  
INM/NPICT Inovace v ICT Letní čeština 4  
INM/NPMES Modelování ekonomických systémů Zimní čeština 4  
INM/NPOOP Objektové programování Zimní čeština 4  
INM/NPPIS Projektování informačních systémů Letní čeština 4  
INM/NPPVB Programování ve Visual Basic Letní čeština 4  
INM/NPTPO Technologie programování Letní čeština 4  
INM/PBIS Bankovní informační systém Zimní čeština 4  
INM/PPNI Podnikání a obchodování na Internetu Letní čeština 4  
INM/PPPP Počítače v podnikatelské praxi Letní čeština 4  
INM/PPSA Portál a jeho správa A Zimní čeština 4  
INM/PSYA Systémová analýza Zimní a letní čeština 4  
INM/PZPG Počítačová grafika a design - čeština 4  
PEM/BEIPF Informační podpora činnosti firmy Zimní a letní čeština 4  
PEM/BEISF Informační systém firmy Zimní a letní čeština 4  
PEM/BKISF Informační systém firmy Zimní a letní čeština 4  
PEM/BPIPF Informační podpora činnosti firmy Letní čeština 4  
PEM/BPISF Informační systém firmy Letní čeština 4  
PEM/PISA Informační systém firmy A Letní čeština 3  
UBK/KA050 Efektivní komunikace ve službách Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/TV005 Počítačová gramotnost I Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UBK/TV085 Počítačová gramotnost Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/CN118 Hardware PC Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MA1 Reprodukční audiovizuální systémy Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MM007 Praktikum III - Základy optiky Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MM016 Hardware PC Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magne Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PF513 Moderní interpretované jazyky Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PF514 Snímání obrazu s využitím programovateln Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF521 Komunikace a společnost Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/UF017 Možnosti přispění moderních 3D zobrazova Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/UF018 Programování aplikací autonomních systém Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D100 Operační systémy v PC I - MS Windows Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D101 Operační systémy v PC II - Linux Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D105 Assembler a BIOS Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D132 SQL databáze Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D133 Programování v jazyce Perl Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D138 Programování v jazyce PHP Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D140 Tvorba dynamických www stránek Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D150 Počítačové sítě I Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D151 Počítačové sítě II Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D152 Počítačové sítě III Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D154 Komunikační protokoly, šifrování Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D160 Bezpečnost počítačových sítí a PC Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D170 Vizuální objektové programování I Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D171 Vizuální objektové programování II Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D195 XML Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D197 Programování v jazyce Java-Script Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D201 Snímání obrazu s vyuzitím programovateln Letní čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D202 Návrh a instalace datových sítí Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D204 Měření a diagnostika datových sítí Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D250 Počítačové sítě I Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI005 Technické vybavení osobních počítačů Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI012 Základy teoretické informatiky I Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI015 Praktikum z operačních systémů Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI016 Databázové systémy pro administrativu Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI019 Základy teoretické informatiky II Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI025 Seminář k bakalářské práci I Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI029 Seminář k bakalářské práci II Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI035 Platforma .NET Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI036 Vývoj mobilních aplikací Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI039 Vývojová prostředí a verzovací systémy Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI046 Objektové programování Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI205 Technické vybavení osobních počítačů Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI206 Algoritmy a programování II Letní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI211 Počítačová síť a Internet Letní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI212 Základy teoretické informatiky I Letní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI213 Algoritmy a programování III Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI216 Databázové systémy pro administrativu Zimní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI218 Operační systémy Letní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI219 Základy teoretické informatiky II Zimní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI220 Algoritmy a programování IV Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI225 Seminář k bakalářské práci I Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI229 Seminář k bakalářské práci II Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI236 Vývoj mobilních aplikací Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI239 Vývojová prostředí a verzovací systémy Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/AI246 Objektové programování Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/BUC02 Algoritmy a programování I Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/BUC05 Algoritmy a programování II Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/BUC09 Teorie jazyků a automatů II Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/BUC11 Procedurální programování Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/BUC14 Operační systémy Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/BUC16 Logika a logické programování Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/BUC17 Seminář k bakalářské práci I Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/BUC20 Seminář k bakalářské práci II Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/BUC22 Praktikum z operačních systémů Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/BUC56 Teorie jazyků a automatů I Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/DI010 Logika a logické programování Zimní a letní čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/DI012 Grafy a grafové algoritmy Zimní a letní čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KKB09 Algoritmy a programování I Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KKB13 Algoritmy a programování II Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KKB32 Počítačová síť a Internet Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KKB50 Logika a logické programování Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KKB53 Databázové systémy I Zimní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB12 Algoritmy a programování I Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB19 Algoritmy a programování II - cvičení Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB20 Algoritmy a programování II Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB45 Počítačová síť a Internet - cvičení Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KSB46 Počítačová síť a Internet Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS219 Databázové systémy I - seminář Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/KS227 Databázové systémy II - seminář Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK102 Algoritmy a programování I Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK103 Algoritmy a programování II Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK106 Teorie jazyků a automatů II Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK108 Logika a logické programování Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK115 Teorie jazyků a automatů I Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK127 Aplikační bezpečnost Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK128 Hardware a komunikační technologie Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK138 Logika a logické programování Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK151 Tvorba www stránek I Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK162 Technické vybavení osobních počítačů Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK163 Počítačová síť a Internet Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK201 Procedurální programování Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK203 Operační systémy Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK213 Databázové systémy I Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK215 Překladače Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK219 Praktikum ze znalostního inženýrství Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK224 Seminář k závěrečné bakalářské práci I Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK225 Seminář k závěrečné bakalářské práci II Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK228 Logika a logické programování Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK234 Algoritmy a programování III Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK235 Algoritmy a programování IV Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/NK236 Praktikum z operačních systémů Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1002 Algoritmy a programování I Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1003 Algoritmy a programování II Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1006 Teorie jazyků a automatů II Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1008 Logika a logické programování Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1027 Aplikační bezpečnost Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1050 Objektové programování II (C#) Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1062 Technické vybavení osobních počítačů Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1063 Počítačová síť a Internet Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1070 Kombinatorické algoritmy Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1105 Teorie jazyků a automatů I Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1201 Analýza dat Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N1208 Hardware a komunikační technologie Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N2001 Procedurální programování Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N2003 Operační systémy Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N2015 Překladače Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N2018 Znalostní a expertní systémy Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N2019 Praktikum ze znalostního inženýrství Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N2024 Seminář k závěrečné bakalářské práci I Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N2025 Seminář k závěrečné bakalářské práci II Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N2034 Algoritmy a programování III Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N2035 Algoritmy a programování IV Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N2036 Praktikum z operačních systémů Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N3035 Výp. geometrie a počítačová grafika II Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UI/N3051 Počítačové sítě a decentraliz. systémy Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům