Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UF/AF005 Základy astronomie a astrofyziky Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/CN118 Hardware PC Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/DF001 Kvantová teorie pole I Zimní a letní čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/DF002 Kvantová teorie pole II Zimní a letní čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/DF012 Standardní model elektroslabých interakc Zimní a letní čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/DF013 Kvantová chromodynamika Zimní a letní čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/DF033 Úvod do částicové fyziky Zimní a letní čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/DF037 Teoretická částicová fyzika Zimní a letní čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/DF043 Vybrané partie současné relativistické a Zimní a letní čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/DF044 Vybrané partie současné relativistické a Zimní a letní čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MA1 Reprodukční audiovizuální systémy Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MM007 Praktikum III - Základy optiky Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MM013 Matematika II Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MM014 Matematika III Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/MM016 Hardware PC Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PA112 Základy elektřiny a magnetismu Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magne Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PA126 Fyzikální vlastnosti atmosféry a ochrana Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PA128 Matematika II Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PA129 Matematika III Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PA130 Matematika III Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PA229 Matematika III Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PF006 Numerické metody II Letní čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PF502 Základy experimentální částicové a jader Letní čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF002 Matematické metody ve fyzice Letní čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF003 Kvantová mechanika II Zimní čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF007 Kvantová teorie pole I Zimní čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF009 Kvantová teorie pole II Letní čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF507 Úvod do částicové fyziky I Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF508 Úvod do částicové fyziky II Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF509 Teoretická částicová fyzika I Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF510 Teoretická částicová fyzika II Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF517 Kompaktní objekty s magnetickými poli Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF518 Numerické metody I Zimní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF519 Numerické metody II Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/TF521 Komunikace a společnost Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/UF017 Možnosti přispění moderních 3D zobrazova Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0B303 Základy astronomie a astrofyziky Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D150 Počítačové sítě I Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D187 Multimediální aplikace Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D190 Analýza a rozpoznání obrazu Letní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/0D204 Měření a diagnostika datových sítí Letní čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům