Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekologie a ochrana životního prostředí

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
PEM/BEENV Environmentální management Zimní čeština 5  
PEM/BKENV Environmentální management Zimní čeština 5  
UF/PA133 Monitorování půd a vod Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/ZP501 Terénní cvičení z monitorování živ. pr. Letní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům