Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Chemické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
UF/0D153 Počítačové sítě IV Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/MN515 Průzkumy v konzervaci a restaurování Zimní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0071 Instrumentální analýzy památek Zimní čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UHV/M0095 Cvičení k instrumentálním analýzám Letní čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům