Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Matematické obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
MU/01001 Matematická analýza I Zimní čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
MU/10134 Vybrané partie z matematické analýzy I Zimní čeština 6  
MU/10237 Vybrané partie z matematické analýzy I Zimní čeština 6  
UF/MM007 Praktikum III - Základy optiky Zimní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
UF/PA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magne Letní čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům