Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě (FPF)
Studijní program Informační studia a knihovnictví (N7201)
Studijní obor Informační a knihovnická studia (7201T008/00 - 2)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr (Mgr.)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Klíčové studijní výstupy Obor magisterského studijního programu se standardní dobou studia 2 roky, který navazuje na bakalářský studijní program. Pro absolvování je nutno získat minimálně 120 kreditů v předepsané skladbě předmětů, vypracovat a obhájit diplomovou práci a úspěšně složit státní závěrečnou zkoušku.
Specifické požadavky pro přijetí unspecified
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání unspecified
Kvalifikační požadavky a předpisy unspecified
Profil programu akademický
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru unspecified
Seznam předmětů plánu prostý Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů Strukturovaný seznam předmětů plánu
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní UI/KS053 Sociální komunikace a média I čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní UI/KS033 Teoretické základy informatiky čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní UI/KS036 Teoretické základy informační vědy čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní UI/KS055 Rešeršní strategie a informační podpora čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní FPF/VA002 Towards Postmodernity and After Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní FPF/VA009 Eschatology, Omega Point, Collapsing Stars and Expanding Universe Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní UI/N3041 Kognitivní věda čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní UI/N1200 Internetový marketing čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní FPF/VA003 Historical Memory, National Frames and Beyond in Central and Eastern Europe Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní FPF/VA005 Relativistic Physics and Astrophysics Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní FPF/VA004 Language situation in Central Europe: past and present Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní UI/KS280 Inovační seminář 1 čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 1 Zimní KTV/FLRB1 Florbal 1 čeština 1  
C Volitelný 1 Zimní KTV/BADM1 Badminton 1 čeština 1  
C Volitelný 1 Zimní KTV/KOPA1 Kopaná 1 čeština 1  
C Volitelný 1 Zimní KTV/ODBJ1 Odbíjená 1 čeština 1  
C Volitelný 1 Zimní KTV/SQSH1 Squash 1 čeština 1  
C Volitelný 1 Zimní KTV/STTE1 Stolní tenis 1 čeština 1  
C Volitelný 1 Zimní KTV/FLRZ1 Florbal - ženy 1 čeština 1  
C Volitelný 1 Zimní KTV/FLRM1 Florbal - muži 1 čeština 1  
C Volitelný 1 Zimní KTV/PLAV1 Plavání 1 čeština 1  
C Volitelný 1 Zimní KTV/AERO1 Aerobik 1 čeština 1  
A Povinný 1 Letní UI/KS029 Digitální knihovny čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní UI/KS054 Sociální komunikace a média II čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní UI/KS042 Informační management čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní UI/KS030 Praxe čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní FPF/VA008 The Jews of Central and Eastern Europe: Politics and Culture Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní UI/N3058 Alternativní výpočetní média čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní UI/KS281 Inovační seminář 2 čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní UI/KS225 Základy HCI čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní FPF/VA010 On medieval communication - an multilateral approach Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní FPF/VA007 Constructing Identities in 19th Century Central Europe Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 1 Letní KTV/FLRM2 Florbal - muži 2 čeština 1  
C Volitelný 1 Letní KTV/ODBJ2 Odbíjená 2 čeština 1  
C Volitelný 1 Letní KTV/AERO2 Aerobik 2 čeština 1  
C Volitelný 1 Letní KTV/PLAV2 Plavání 2 čeština 1  
C Volitelný 1 Letní KTV/FLRB2 Florbal 2 čeština 1  
C Volitelný 1 Letní KTV/SQSH2 Squash 2 čeština 1  
C Volitelný 1 Letní KTV/STTE2 Stolní tenis 2 čeština 1  
C Volitelný 1 Letní KTV/FLRZ2 Florbal - ženy 2 čeština 1  
C Volitelný 1 Letní KTV/BADM2 Badminton 2 čeština 1  
C Volitelný 1 Letní KTV/KOPA2 Kopaná 2 čeština 1  
A Povinný 2 - UI/KSS03 Informační technologie a informační průmysl  (*) čeština 0  
A Povinný 2 - UI/KSS02 Informační služby a zdroje  (*) čeština 0  
A Povinný 2 - UI/KSS01 Informační věda a informační politika  (*) čeština 0  
A Povinný 2 Zimní UI/KS026 Informační a znalostní společnost čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní UI/KS031 Management tvorby a realizace projektu čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní UI/KS051 Diplomový seminář I čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní UI/KS034 Selekční jazyky čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní UI/KS282 Inovační seminář 3 čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní UI/N3047 Vývojové trendy v informatice čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní UI/KS049 Bibliometrie čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní UI/KS052 Diplomový seminář II čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní UI/KS047 Informační politika, ekonomika a legislativa čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní UI/KS027 Statistika pro IKS čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní UI/KS028 Elektronické archivy čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní UI/KS283 Inovační seminář 4 čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní UI/KS245 Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - FPF/ZAH02 Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže čeština 3  
B Povinně volitelný - - FPF/ZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže čeština 10  
B Povinně volitelný - - FPF/ZAH03 Čeština pro cizince Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní FPF/VA030 Introduction to African Writing in English Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní UI/N1206 Lifehacking čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní UI/N1205 Redesign a optimalizace webových sídel čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům