Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Economic Policy and Administration - Banking   (1 - 13) Bakalářský Prezenční čeština
Economic Policy and Administration - Banking   (1 - 13) Navazující Prezenční čeština
Hospodářská politika a správa - Bankovnictví   (4 - 12) Navazující Prezenční čeština
Hospodářská politika a správa - Bankovnictví   (4 - 12) Bakalářský Prezenční čeština
Hospodářská politika a správa - Bankovnictví   (4 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Economics and Management - Business Economic in Trade and Services   (1 - 13) Navazující Prezenční čeština
Ekonomika a management - Business Economics and Management   (1 - 16) Doktorský Prezenční čeština
Economics and Management - Business Economics and Management, specialisation Accounting and Taxes   (1 - 16) Navazující Prezenční čeština
Economics and Management - Business Economics and Management, specialisation Business   (1 - 16) Bakalářský Prezenční čeština
Economics and Management - Business Economics and Management, specialisation Business   (1 - 16) Navazující Prezenční čeština
Economics and Management - Business Economics and Management, specialisation Corporate Finance   (1 - 16) Bakalářský Prezenční čeština
Economics and Management - Business Economics and Management, specialisation Corporate Finance   (1 - 16) Navazující Prezenční čeština
Economics and Management - Business Economics and Management, specialisation Economy of Tourism   (1 - 16) Bakalářský Prezenční čeština
Economics and Management - Business Economics and Management, specialisation Marketing and Trade   (1 - 16) Bakalářský Prezenční čeština
Economics and Management - Business Economics and Management, specialisation Marketing and Trade   (1 - 16) Navazující Prezenční čeština
Economics and Management - Business Economics in Trade and Services   (1 - 13) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Ekonomika podnikání v obchodě a službách   (4 - 12) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Ekonomika podnikání v obchodě a službách   (4 - 12) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Ekonomika podnikání v obchodě a službách   (4 - 12) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Ekonomika podnikání v obchodě a službách   (4 - 12) Navazující Prezenční čeština
Ekonomika a management - Ekonomika podnikání v obchodě a službách   (4 - 14) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Ekonomika podnikání v obchodě a službách   (4 - 14) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Ekonomika podnikání v obchodě a službách   (4 - 14UD) Navazující Prezenční čeština
Ekonomika a management - Ekonomika podnikání v obchodě a službách   (4 - 14UD) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Ekonomika cestovního ruchu   (4 - 15) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Ekonomika cestovního ruchu   (4 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Ekonomika podnikání v obchodě a službách specializace Finance podniku   (4 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Hospodářská politika a správa - Evropská integrace   (4 - 12) Navazující Prezenční čeština
Hospodářská politika a správa - Evropská integrace   (4 - 14) Bakalářský Kombinovaná čeština
Hospodářská politika a správa - Evropská integrace   (4 - 14) Bakalářský Prezenční čeština
System Engineering and Informatics - Managerial Informatics   (1 - 13) Navazující Prezenční čeština
System Engineering and Informatics - Managerial Informatics   (1 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (4 - 12) Bakalářský Prezenční čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (4 - 12) Bakalářský Kombinovaná čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (4 - 13) Navazující Prezenční čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (4 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (4 - 15) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Marketing a management   (3 - 07) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Marketing a management   (3 - 07) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Marketing a management   (4 - 12) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Marketing a management   (4 - 12) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Marketing a management   (4 - 12) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Marketing a management   (4 - 13) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Marketing a management   (4 - 13) Navazující Prezenční čeština
Ekonomika a management - Marketing a management specializace Ekonomika cestovního ruchu   (4 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Marketing a management specializace Ekonomika cestovního ruchu   (4 - 15) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Marketing a management specializace Finance podniku   (4 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Marketing a management specializace Finance podniku   (4 - 15) Bakalářský Kombinovaná čeština
Matematika - Matematické metody v ekonomice   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Matematika - Matematické metody v ekonomice   (1 - 3) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management   (3 - 08) Doktorský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management   (4 - 12) Doktorský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management   (4 - 12) Doktorský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management   (4 - 13) Doktorský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management   (4 - 13) Doktorský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management   (1 - 15) Doktorský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management   (1 - 15) Doktorský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu   (4 - 15) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Ekonomika cestovního ruchu   (4 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku   (4 - 15) Navazující Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku   (4 - 15) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku   (4 - 15) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Finance podniku   (4 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Management hotelnictví   (1 - 16) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Management hotelnictví   (1 - 16) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod   (4 - 15) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod   (4 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod   (4 - 15) Navazující Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Marketing a obchod   (4 - 15) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Podnikání   (4 - 15) Navazující Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Podnikání   (4 - 15) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Podnikání   (4 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Podnikání   (4 - 15) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Účetnictví a daně   (4 - 15) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika a management specializace Účetnictví a daně   (4 - 15) Navazující Prezenční čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa   (4 - 12) Bakalářský Kombinovaná čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa   (4 - 12) Navazující Prezenční čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa   (4 - 12) Bakalářský Prezenční čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa   (4 - 16) Bakalářský Prezenční čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa   (4 - 16) Bakalářský Kombinovaná čeština
Hospodářská politika a správa - Veřejná ekonomika a správa   (4 - 16) Navazující Prezenční čeština
Sociální politika a sociální práce - Veřejná správa a regionální politika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Sociální politika a sociální práce - Veřejná správa a regionální politika   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná čeština
Sociální politika a sociální práce - Veřejná správa a sociální politika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Sociální politika a sociální práce - Veřejná správa a sociální politika   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná čeština
Sociální politika a sociální práce - Veřejná správa a sociální politika   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Sociální politika a sociální práce - Veřejná správa a sociální politika   (1 - 2) Navazující Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a daně   (3 - 08) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a daně   (4 - 12) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a daně   (4 - 12) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a daně   (4 - 15) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Účetnictví a daně   (4 - 15) Bakalářský Kombinovaná čeština
Ekonomika a management - Řízení logistiky   (3 - 08) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Řízení logistiky   (4 - 12) Bakalářský Prezenční čeština
Ekonomika a management - Řízení logistiky   (4 - 13) Bakalářský Prezenční čeština