Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Informatické obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Informatika a druhý obor - Angličtina (dvouoborové)   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Aplikovaná informatika - Aplikovaná informatika   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná čeština
Aplikovaná informatika - Aplikovaná informatika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Informatika - Autonomní systémy   (1 - 1) Doktorský Prezenční čeština
Informatika - Autonomní systémy   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná čeština
Computer Science - Autonomous Systems   (1 - 1) Doktorský Prezenční Angličtina
Computer Science - Autonomous Systems   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Informatika a druhý obor - Informatika (dvouoborové)   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Informatika - Informatika a výpočetní technika   (1 - 1) Bakalářský Kombinovaná čeština
Informatika - Informatika a výpočetní technika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Informatika - Informatika a výpočetní technika   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Informatika - Informatika a výpočetní technika   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Aplikovaná fyzika - Počítačová technika a její aplikace   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Aplikovaná fyzika - Počítačová technika a její aplikace   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština