Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Fyzikální obory

» Kategorie studijních oborů
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace Forma studia Jazyk výuky
Fyzika - Astrofyzika   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Fyzika - Astrofyzika   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Aplikovaná fyzika - Multimediální techniky   (1 - 1) Bakalářský Prezenční čeština
Aplikovaná fyzika - Multimediální techniky   (1 - 2) Bakalářský Prezenční čeština
Fyzika - Počítačová fyzika   (1 - 1) Navazující Prezenční čeština
Fyzika - Teoretická fyzika   (1 - 2) Navazující Prezenční čeština
Fyzika (čtyřletá) - Teoretická fyzika a astrofyzika   (1 - 1) Doktorský Prezenční čeština
Fyzika (čtyřletá) - Teoretická fyzika a astrofyzika   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná čeština
Physics - Theoretical Physics and Astrophysics   (1 - 1) Doktorský Kombinovaná Angličtina
Physics - Theoretical Physics and Astrophysics   (1 - 1) Doktorský Prezenční Angličtina