Course: Management and Economics of Non-Manufacturing Area

» List of faculties » OPF » PEM
Course title Management and Economics of Non-Manufacturing Area
Course code PEM/BPENS
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • ŠEBESTOVÁ Jarmila, doc. Ing. Ph.D.
 • RYLKOVÁ Žaneta, Ing. Ph.D.
Course content
Content: 1. Characteristic of non-manufacturing sector 2. Organizational and institutional support of culture sector in the Czech Republic 3. Economics and management of the cultural sector 4. Organizational and institutional support of sport in the Czech Republic 5. Economics and management of the sports industry 6. Organizational and institutional support of education in the Czech Republic 7. Economics and management of education 8. Organizational and institutional support of health and social services in the Czech Republic 9. Economics and management of health and social services 10.Nonprofit organizations 11.Economics and management of nonprofit organizations 12.Grant subsidy policy of the Czech Republic and the EU for the concerned areas 13.Case studies

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Seminar classes
 • unspecified - 26 hours per semester
 • unspecified - 40 hours per semester
 • unspecified - 66 hours per semester
 • unspecified - 13 hours per semester
Recommended literature
 • ALFORD, J. Engaging public sector clients: from service-delivery to co-production. . Basingstoke, 2009. ISBN 978-0-230-22376-9.
 • BOUKAL, P., VÁVROVÁ, H. a kol. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1293-8.
 • BRYSON, J.M. Creating Your Strategic Plan. A Workbook for Public and Nonprofit Organizations. 3rt ed.. New Yersey: John Wiley and Sons, 2011. ISBN 978-0-470-40535-2.
 • HOPKINS, B. R. Starting and managing a nonprofit organization. 6th edition. New Yersey: John Wiley and Sons, 2013. ISBN 978-1-118-41345-6.
 • KOČÍ, P. a kol. Nevýdělečné organizace. Praha: ASPI, a.s., 2006. ISBN 80-7357-169-2.
 • MAJDUCHOVÁ, H. A KOL. Neziskové organizácie. Bratislava: SPRINT, 2004. ISBN 80-88848-59-8.
 • MOCKOVIČIAKOVÁ, A., PROKUPKOVÁ, D., MORÁVEK, Z. Příspěvkové organizace. Praha: ASPI, a.s., 2009. ISBN 978-80-7357-416-1.
 • PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného sektoru, 3. akt. vyd. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-351-5.
 • REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-29-3.
 • REKTOŘÍK, J. A KOL. Organizace neziskového sektoru. Praha: Ekopress, 2007. ISBN 978-80-86929-25-5.
 • ŠEDIVÝ, M., MEDLÍKOVÁ, O. Úspěšná nezisková organizace. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2707-3.
 • WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I.. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-138-2.
 • ZIETLOW, J., HANKIN, I., SEIDNER, A. G. Financial Management for Nonprofit Organizations. New Yersey: John Wiley and Sons, 2007. ISBN 978-0-471-74166-4.


Study plans that include the course