Předmět: Komplexní analýza

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Komplexní analýza
Kód předmětu MU/MA015
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • ENGLIŠ Miroslav, prof. RNDr. DrSc.
Obsah předmětu
unspecified

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1) Matematické obory - -
Matematický ústav v Opavě Mathematical Analysis (1) Matematické obory - -
Matematický ústav v Opavě Mathematical Analysis (1) Matematické obory - -
Matematický ústav v Opavě Matematická analýza (1) Matematické obory - -