Předmět: Algebraická a diferenciální topologie

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Algebraická a diferenciální topologie
Kód předmětu MU/GA004
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • MARVAN Michal, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
V souladu s individuálním studijním plánem, schváleným Oborovou radou.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Geometrie a globální analýza (1) Matematické obory - -
Matematický ústav v Opavě Geometry and Global Analysis (1) Matematické obory - -
Matematický ústav v Opavě Geometry and Global Analysis (1) Matematické obory - -
Matematický ústav v Opavě Geometrie a globální analýza (1) Matematické obory - -