Předmět: Druhé cvičení z diferenciální geometrie I

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Druhé cvičení z diferenciální geometrie I
Kód předmětu MU/25001
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • SERGYEYEV Artur, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
unspecified

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Geometrie a globální analýza (1) Matematické obory 1 Zimní