Předmět: Optimalizační metody v praxi

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Optimalizační metody v praxi
Kód předmětu MU/24006
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • STOLÍN Oldřich, RNDr. Ph.D.
  • ŠTEFÁNKOVÁ Marta, doc. RNDr. Ph.D.
  • ROTH Samuel Joshua, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Extremalizační úlohy. Lagrangeovy multiplikátory, Kuhnova-Tuckerova věta. Klasický variační počet. Aparát teorie extremálních úloh. Lagrangeův princip pro hladké úlohy s omezením. Optimální řízení.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • M. Maňas. Optimalizační metody. SNTL, Praha, 1991.
  • P. E. Gill, W. Murray, M. H. Wright. Practical optimalization. Academic Press, London and New York, 1981.
  • V. M. Alexejev, S. V. Fomin, V. M. Tichomirov. Matematická teorie optimálních procesů. Academia, Praha, 1991. ISBN 80-200-0319-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2) Matematické obory 2 Letní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (1) Matematické obory 2 Letní