Předmět: Aplikace parciálních diferenciálních rovnic II

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Aplikace parciálních diferenciálních rovnic II
Kód předmětu MU/24003
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • BLASCHKE Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Opakování základních pojmů a výsledků z funkcionální analýzy a prostorů funkcí. Zobecněné formulace stacionárních úloh, jejich konečně rozměrné aproximace a řešení. Evoluční úlohy.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • C. Zuily. Problems in distributions and partial differential equations. 1988.
  • D. Gilbarg, N. S. Trudinger. Elliptic partial differential equations of second order. Second edition. Springer, Berlin, 1983.
  • J. Franců. Moderní metody řešení diferenciálních rovnic. Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006.
  • J. Jost. Partial differential equations. Springer, New York, 2002.
  • L. Schwartz. Matematické metody ve fyzice. Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1972.
  • M. Renardy, R. C. Rogers. An introduction to partial differential equations. New York, 1993.
  • R. Strichartz. A guide to distribution theory and Fourier transforms. 1994.
  • V. I. Averbuch. Partial differential equations. MÚ SU, Opava.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (2) Matematické obory 2 Letní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika (1) Matematické obory 2 Zimní