Předmět: Ochrana obyvatelstva při řešení chemických a radiačních havárií

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Ochrana obyvatelstva při řešení chemických a radiačních havárií
Kód předmětu MU/14521
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
  • KOVÁŘÍK František, Ing.
Obsah předmětu
1. Nebezpečné látky 2. Chemický průzkum a laboratorní kontrola 3. Prostředky detekce a analýzy nebezpečných látek 4. Ochrana před nebezpečnými látkami 5. Ochrana obyvatelstva

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • Vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., MV č. 380/2002 Sb. a MZV č. 65/1954 Sb..
  • Zákony č. 353/1999 Sb., č. 238/2000 Sb., č. 240/2000 Sb., č. 59/2006 Sb..
  • Čapoun a kol. Chemické havárie. Praha, 2009.
  • Pacinda, Š., Pivovarník, J. Kolektivní ochrana obyvatelstva. Praha, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 3 Zimní