Předmět: Kurz krizového řízení a havarijního plánování

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Kurz krizového řízení a havarijního plánování
Kód předmětu MU/14519
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
  • KOVÁŘÍK František, Ing.
Obsah předmětu
1. Úvod do krizového řízení. 2. Architektura krizové legislativy. 3. Terminologie. 4. Pracovní mapa. 5. Výčet mimořádných událostí. 6. Aplikace faktorů mimořádných událostí do řešení krizových stavů. 7. Vnímání bezpečnosti a role krizového řízení. 8. Krizové řízení v EU. 9. Psychologicko-sociální aspekty dopadů krizových stavů. 10. Komunikace s veřejností za krizových stavů. 11. Zásady plánování. 12. Havarijní plán. 13. Krizový plán. 14. Cvičení krizového štábu ? povodeň. 15. Terminologie. 16. Analýza rizika. 17. Rozhodování. 18. Seminář k zadání bakalářských prací

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • I. Gros. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0421-8.
  • J. Mozga. Havarijní plánování. Gaudeamus, Hradec Králové, 2003. ISBN 80-7041-653-x.
  • J. Mozga. Krizové řízení. Gaudeamus, Hradec Králové, 2001. ISBN 80-7041-149-X.
  • J. Štětina a spolupracovníci. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. Grada, Praha, 2000. ISBN 80-7169-688-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr