Předmět: Krizové a havarijní plánování

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Krizové a havarijní plánování
Kód předmětu MU/14440
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
  • FAJKA Martin, Ing.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy a definice systému krizového řízení v ČR 2. Legislativní rámec krizového řízení 3. Bezpečnostní strategie České republiky 4. Krizové stavy 5. Úkoly obecních úřadů v systému krizového řízení 6. Krizové řízení a ochrana obyvatelstva 7. Bezpečnostní rady a krizové štáby 8. Krizové plány a jejich struktura

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • Novák, L. a kol. Krizové plánovanie - vysokoškolská učebnica. Žilina, 2005. ISBN 80-8070-391-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 2 Zimní