Předmět: Topografie a GPS pro krizové řízení

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Topografie a GPS pro krizové řízení
Kód předmětu MU/14436
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
  • GAVLOVSKÝ Emil, Dr.
  • ŠTÁDLER Vladimír, Ing.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy 2. Základní druhy kartografických zobrazení 3. Mapy - dělení a terminologie, druhy map 4. Terminologie v mapování 5. Označení mapovéhoo díla 6. Územně správní a technické jednotky, hranice 7. Bodové pole 8. Souřadnicové systémy na území ČR 9. Výškové systémy na území ČR 10. Obsah mapy 11. Základní terénní tvary a způsob jejich zobrazení 12. Práce s mapou 13. Práce s mapou v terénu 14. Základní teoretické a praktické seznámení se systémem GPS navigací. 15. Určování polohy a její přesnost, záznam trasy, digitální mapy, 16. Komunikace PC-GPS, prověření nabytých znalostí v terénu a praktické ověření teoretických předpokladů v různých typech terénu. Praktická navigace ke zvolenému bodu, využití papírových map a pomůcek pro porovnání GPS s papírovou mapou.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • J. Černý, I. Steiner. GPS od A do Z. eNav,s.r.o, Praha, 2006. ISBN 80-239-7516-1.
  • J. Lidmila. S mapou za dobrodružstvím. Topograf, Praha, 2001. ISBN 80-238-5713-4.
  • V. Štádler. GPS - praktická příručka. Alpy, Vydavatelství horské literatury, Lysá nad Labem, 1999. ISBN 80-85613-87-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 1 Letní