Předmět: Aplikovaná statistika II

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Aplikovaná statistika II
Kód předmětu MU/11184
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • KOČAN Zdeněk, doc. RNDr. Ph.D.
  • STOLÍN Oldřich, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Statistické modely. Geometrie prostoru rozdělení pravděpodobností. Singulární statistické modely. Variační Bayesovské metody. Hierarchické modely. Pseudo-Bayesovské metody: EM-algoritmus. Empirické Bayesovské metody. První seznámení se stochastickými diferenciálními rovnicemi. Kalmanovi filtry. Dynamické filtry. Účelné řízení pod náhodnými vlivy.

Studijní aktivity a metody výuky
unspecified
Doporučená literatura
  • Amari, Shun-ichi and Nagaoka, Hiroshi. Methods of Information Geometry. Oxford University Press, AMS, 2007.
  • Christian P. Robert and George Casella. Monte Carlo statistical methods. New York, 2004.
  • Christian P. Robert. The Bayesian choice: From decision-theoretic foundations to computational implementation. New York, 2007.
  • Karl Friston and Klaas Stephan and Baojuan Li and Jean Daunizeau. Generalised Filtering, Mathematical Problems in Engineering, Article ID 621670. 2010.
  • Sumio Watanabe. Algebraic geometry and statistical learning theory. New York, 2009. ISBN 9780521864671.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 2 Letní
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 2 Letní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 2 Letní