Předmět: Management

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Management
Kód předmětu MU/11164
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • MELECKÝ Jan, Ing. Ph.D.
 • KŘÍŽOVÁ Jana, Ing.
Obsah předmětu
1. Úvod do managementu, pojetí managementu - cvičení 2. Základní funkce managementu,prostředí managementu Plánování - úvod, klasifikace,postupy,druhy - cvičení 3. Použití v praktických situacích - cvičení 4. Rozhodování - úvod, klasifikace Rozhodování jednotlivce či skupiny - cvičení 5. Organizování - úvod, organizace - cvičení 6. Organizační struktury firem - cvičení 7. Personalistika - úvod, hlavní chaky - cvičení 8. Vedení - úvod, cvičení 9. Styly vedení a jejich aplikace v praxi Kontrolování - úvod , klasifikace Management změn, krizový management, strategický management - cvičení 10. Manažerské techniky,analýzy - cvičení

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení, Přednáška s diskusí, Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Individuální konzultace
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Doporučená literatura
 • Blanchard Kenneth, Johnson Spencer. Minutový Manažer . 2002. ISBN 80-7205-542-9.
 • J. H. Donnelly. Management. Grada, 1997.
 • J. Veber a kol. Management. Management Press.
 • J. Zemek. Management. SU Opava.
 • Richard Koch. PRAVIDLO 80/20. ISBN 978-80-7261-175-1.
 • W. Timothy Gallwey. Inner Game pro manažery. ISBN 978-80-7261-213-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací (3) Matematické obory 1 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 1 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 1 Zimní