Předmět: Marketing

» Seznam fakult » MU » MU
Název předmětu Marketing
Kód předmětu MU/11163
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • MELECKÝ Jan, Ing. Ph.D.
  • KŘÍŽOVÁ Jana, Ing.
Obsah předmětu
1. Úvod do marketingu, cvičení 2. Marketingové prostředí, Trh, cvičení 3. Kupní chování na trzích spotřebitelských, cvičení 4. Kupní chování na trzích organizací, cvičení 5. Segmentace , cvičení 6. Marketingový informační systém, mkt.výzkum, cvičení 7. Marketingový výzkum - získávání informací, cvičení 8. Marketingový výzkum - vyhodnocení informací, cvičení 9. Marketingový mix - úvod, cvičení 10. Produkt, Price , cvičení 11. Place, Promotion, cvičení 12. Záverečné hodnocení

Studijní aktivity a metody výuky
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Doporučená literatura
  • E. J. Mc Carhy, W. D. Perreault. Základy marketingu. Praha, 1995. ISBN 80-85605-29-5.
  • H. Horáková. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2003.
  • J. Zemek. Marketing - cvičení. SU Opava, 2007.
  • J. Zemek. Marketing. SU Opava, 2007.
  • P. Kotler. Marketing a management. Praha, 1992. ISBN 80-85605-08-2.
  • S. Majaro. Základy marketingu. Praha, 1996. ISBN 80-7169-297-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (3) Ekonomie 3 Zimní
Matematický ústav v Opavě Matematické metody v ekonomice (2) Ekonomie 3 Zimní